Ceny

Cenu za každý překlad či korekturu stanovuji individuálně, neboť každý text je jiný a nejdříve je třeba posoudit požadovaný překlad/korekturu z hlediska obtížnosti a odbornosti, rozsahu a podobně.

Překlady i korektury běžně účtuji dle normostran.
(1 normostrana je 1 800 znaků - včetně mezer).


Ceny soudně ověřených překladů stanovuji dle vyhlášky č. 369/2022 Sb., o odměně a náhradách soudního tlumočníka a soudního překladatele.